Våra kunder/partners

Ett axplock av våra kunder och partners:

 

Aktietorget

Avanza Bank

DGC One

Erik Penser Bankaktiebolag

InWest Corporate Finance

Laika Consulting

Mangold Fondkommission

Partner Fondkommission

Redeye

Remium

Ripasso Energy

Sedermera Fondkommission

Shareville

Stockaboo

VA Finans