Sitdown

Sitdown är en enklare intervju som fungerar som ett komplement till Hemma Hos. Om Hemma Hos är en bolagspresentation med lång livslängd så är Sitdown istället en mer aktuell produktion. Här fokuserar vi på att få fram svar på mer aktuella frågor kring hur verksamheten utvecklas och hur bolaget utvecklas just nu. Kanske vill ni uppdatera varje månad? Kanske en gång i halvåret? Vi tror starkt på kontinuitet och skräddarsyr paketförslag för att passa just er verksamhet och er ambitionsnivå.

Distribution

Samtliga Sitdown-klipp publiceras i vår Youtube-kanal som även fungerar som källa. Klippet länkas sedan till från våra distributionspartners. Vårt uppdrag är att få så många som möjligt att titta på klippen vilket för oss betyder att vi vill finnas där investerarna finns. Istället för att ta tittarna till oss så kommer vi till dem. Därför fokuserar vi till stor del på extern distribution vilket betyder att vi har samarbetsavtal med en rad olika aktörer på marknaden samt att vi är väldigt aktiva med publicering i sociala medier.

Manus

Vi skriver ett intervjumanus utifrån våra gemensamma tankar över vad som behöver kommuniceras. Tillsammans klubbar vi en slutgiltig version innan inspelning påbörjas.

Produktion

En Sitdown-produktion tar ca 1-2 timmar att genomföra på plats, all annan tidsåtgång är endast för oss. Om man vill kan man välja att spela in intervjun i våra lokaler, alternativt så kommer vi till er. Eftersom att vi har erfarenhet både från IR-arbete och från mediaproduktion så kan vi ta ett helhetsansvar för produkt och produktion vilket gör att tidsåtgången för bolaget blir minimal. Det färdiga klippet publiceras oftast samma dag som det spelas in.

Ta kontakt för mer info och för en offert.