Nyemissioner

Vad är en nyemission och hur fungerar det egentligen?

Det finns flera typer av nyemissioner, däribland riktad nyemission, företrädesemission och spridningsemission. Företrädesemission är den mest förekommande varianten, och det vanligaste motivet till att man gör en nyemission är kapitalanskaffning.

När ett företag gör en nyemission emitteras nya aktier. Om man redan är börsnoterade måste det finnas en anledning att köpa dessa nyemitterade aktier framför att förvärva aktier direkt på marknaden. Det medför ett lägre pris, och resulterar i en så kallad utspädning av befintliga ägare.

Nyemitterade aktier ska enligt en juridisk huvudregel erbjudas med företrädesrätt för befintliga ägare. Det innebär att antalet aktier man får teckna beror på det befintliga innehavet.

Det går att avvika från denna företrädesrätt genom att bestämma om det på bolagsstämman. Genom detta förfarande kan man emittera aktier till specifika personer eller företag i så kallade riktade nyemissioner.

Spridningsemission görs främst i syfte att få in fler aktieägare. Ofta genomförs en spridningsemission i samband med en börsnotering, då man öppnar upp aktien för fler investerare än tidigare. Tidigare ägare kan då passa på att minska sina innehav, som i många fall kan utgöra en väldigt stor del av den privata förmögenheten. På så vis kan en storägares eller grundares aktieförsäljning motiveras som en privatekonomisk vinsthemtagning, men i den andra vågskålen kan försäljningen även avge ett negativt signalvärde.

Vi på Finwire Media samarbetar med många bolag som är aktuella med nyemissioner i syfte att väcka investerarnas intresse och därmed förenkla kapitalanskaffningen.