Marknadsplatser

Det skiljer sig lite mellan de olika marknadsplatserna för att handla med aktier. 2 av börserna i Sverige är reglerade: Nasdaq och NGM. De andra är MTF:s (Multilateral Trading Facility) och brukar refereras till som handelsplats eller handelsplattformer med något lägre krav än de reglerade.Nasdaq OMX Stockholm – Ägs av Nasdaq som driver flera börser runt om i världen. Refereras i dagligt tal till som Stockholmsbörsen och är uppdelade i

Small Cap – Börsbolag med börsvärde under 150 Miljoner EUR

Mid Cap – Bolag med ett börsvärde mellam 150 miljoner och 1 Miljard EUR

Large Cap  – Bolag med ett börsvärde över 1 miljard EUR

NGM – Nordic Growth Market

Spotlight – Tidigare Aktietorget

First North – Ägs och drivs av Nasdaq Stockholm