Hemma Hos

“Hemma Hos” är vår flaggskeppsprodukt och har lagt grunden till hela Finwire Media. Vi var besvikna på att all investerarkommunikation riktades mot institutionella investerare. De senaste åren har allt fler privatpersoner fått upp ögonen för investeringar, och dessa privata investerare kräver en annan typ av information.

Vision

För oss handlar investerarkommunikation om att koppla ihop aktien med företaget för att skapa en förståelse för att det inte bara är en ”aktie” man köper, det är en del av ett företag med kultur, visioner, och värderingar. Vi vill ge investerarna en chans att investera i bolagens story, inte bara deras siffror.

Vad gör oss unika?

Samtliga klipp publiceras i vår Youtube-kanal som även fungerar som källa. Klippet länkas sedan till från våra distributionspartners. Vårt uppdrag är att få så många som möjligt att titta på klippen vilket för oss betyder att vi vill finnas där investerarna finns. Istället för att ta tittarna till oss så kommer vi till dem. Därför fokuserar vi till stor del på extern distribution vilket betyder att vi har samarbetsavtal med en rad olika aktörer på marknaden samt att vi är väldigt aktiva med publicering i sociala medier. Digital distribution är vår kärnkompetens.

Manusupplägg

Genom att vi alltid använder samma manusstruktur så känner tittarna igen sig och vet på förhand vad dom kommer att få se. Strukturen och upplägget på produktion och manus är alltid det samma, det som skiljer sig är förstås intervjufrågorna som anpassas efter verksamheten. Vi gör oberoende research och skriver ett manus utifrån den research vi får fram.

Intervjun baseras alltid på 3 centrala delar: Framgångsfaktorerna, Affärsmodellen och Personen.

Produktion

Ett Hemma Hos-besök tar ca 3 timmar på plats, all annan tidsåtgång är endast för oss. Eftersom att vi har erfarenhet både från IR-arbete och från mediaproduktion så kan vi ta ett helhetsansvar för produkt och produktion vilket gör att tidsåtgången för bolaget som besöks är minimal.

Det färdiga klippet publiceras normalt inom 3 dagar från att det blivit inspelat.

Ta kontakt för mer information och en offert.