Hemma Hos

Hemma Hos är vår flaggskeppsprodukt och har lagt grunden till hela Finwire Media. Vi var lite besvikna på att alla investerarkommunikation riktades mot institutionella investerare som jobbar heltid med kapitalförvaltning. De senaste åren har allt fler privatpersoner fått upp ögonen för investeringar, och dessa privata investerare kräver en annan typ av information.

Vision

Vi vill koppla ihop aktien med företaget för att visa att det inte bara är “en aktie” man köper, det man köper är en del av ett företag med kultur, visioner och värderingar. Som aktieägare blir man en del av bolagets story och framtid, någonting som tyvärr sällan framgår i skriftlig kommunikation så som pressmeddelanden och årsrapporter.

Vad gör oss unika?

Vi tror inte på exklusivt material, vårt huvudfokus är att få så många som möjligt att titta på klippen vilket betyder att vi kommer göra allt vi kan för att få klippet att synas där investerarna finns. Rent praktiskt så publicerar vi klippen i vår Youtube-kanal som fungerar som källa, sedan så länkas det till klippen från våra distributionspartners.

Vi fokuserar på extern distribution vilket betyder att vi har samarbetsavtal med olika aktörer på marknaden.

Avanza

Avanza har idag över 530 000 aktiva kunder som gör Avanza till Sveriges största aktör på aktiehandel. Våra klipp länkas till från aktiernas översikter (exempel).

Shareville

Det sociala investerarnätverket Shareville har idag över 110 000 portföljer på sin sajt där aktiviteten bland användarna är hög. Våra klipp länkas till från en kommentarsfunktion på aktiernas översikter (exempel).

Marknadsplatserna

Vi har även samarbeten med de svenska handelsplatserna som hjälper oss med distribution. Samtliga svenska handelsplatser har ställt sig bakom oss och gillar våran satsning på en mer lättsam IR-kommunikation.

Social distribution

En av de viktigaste aspekterna till att nå en stor spridning är genom att använda sig av sociala nätverk där vi enkelt kan nå över 20 000 av Sveriges mest aktiva investerare. Genom att vi har en stor följarbas redan så kan vi uppnå stora synergier genom att använda vår sociala distribution även för Hemma Hos.

Vi jobbar förstås kontinuerligt med att maximera vår distribution via nya aktörer, både på hemmaplan och utomlands.

Manusupplägg

Genom att vi alltid använder samma manusstruktur så känner tittarna igen sig och vet på förhand vad dom kommer att få se. Strukturen och upplägget på produktion och manus är alltid det samma, det som skiljer sig är förstås intervjufrågorna som anpassas efter verksamheten. Vi gör oberoende research och skriver ett manus utifrån den research vi får fram.

Varje Hemma Hos-besök följer strukturen: Intro – hisspitch – intervju/rundvandring – avslut. Intervjun följer baseras alltid på 3 delar: Framgångsfaktorerna, Affärsmodellen och VDn.

Produktion

Ett Hemma Hos-besök tar ca 3-5 timmar på plats, all annan tidsåtgång är endast för oss. Eftersom att vi har erfarenhet både från IR-arbete och från mediaproduktion så kan vi ta ett helhetsansvar för produkt och produktion vilket gör att tidsåtgången för bolaget som besöks är minimal.

Det färdiga klippet publiceras inom 3 dagar från att det blivit inspelat.