Börsnotering

Att gå från att vara ett Aktiebolag, AB, som är privat till att blir publikt som det heter när man börsnoteras kan ha flera olika anledningar och på flera olika sätt. Antingen börsnoterar man genom att de befintliga ägarna säljer av delar av sitt befintliga innehav till marknaden och på sätt ofta gör en ”exit”, förhoppningsvis för dem med en vinst. En börsnotering görs också ofta av bolag då man behöver mer kapital för att expandera företaget eller ett specifikt projekt, då gör man även vid börsnoteringen en en nyemission där men erbjuder nya aktier och då får ett kapitaltillskott.

Om man vill hålla kolla på bolag som gör en börsnotering kan man följa IPO-guiden SvD Börsplus vars podd spelas in i vår poddstudio. 

Det finns flertalet olika marknadsplatser att noteras sig som du kan läsa om här men gemensamt för alla är att när man blir ett publikt bolag kommer fler krav på informationsgivning till marknaden genom kvartalsrapporter och överlag ökad transparens gentemot ett onoterat bolag. När bolaget lämnar kvartalsrapport är det även vanligt med earnings call eller kvartalspresentation som det heter på svenska.

Det finns flera marknadsplatser att notera sig på, dessa kan man läsa om här. För att nå ut med sin börsintroduktion är det vanligt att man gör en videopresentation av sitt bolag förutom de sedvanliga prospekten som säkerställs med de rådgivare man använder sig av. Här ses ett exempel på hur en sådan film kan se ut.