Om Finwire Media

Finwire Media startades utifrån en vision om att skapa investerarkommunikation som var anpassad för privata investerare. Vi tror att investeringar är för alla och därför behövs investerarkommunikation som passar alla. Årsrapporter och pressmeddelanden är bra för informationsdelning men är sällan inspirerande. Som komplement behövs någonting mer, vi är komplementet.